Knižní novinky

Mgr. Alexandra SURÁ, Ph.D., NLK

Přinášíme Vám novinky knihovnické literatury, které by Vás mohly zaujmout.

Informed Societies: Why information literacy matters for citizenship, participation and democracy

V 21. století jsme zahlceni informacemi, a to zejména těmi, které se nacházejí na internetu. Kromě hodnotných informací se zde nacházejí i informace pochybného obsahu a kvality, které mohou mít škodlivý dopad jak na jednotlivce, tak na společnost. Publikace, která je určena nejen knihovníkům, ozřejmuje, z jakého důvodu je potřebná informační gramotnost, a přináší poznatky, které nám pomohou se orientovat v různých informačních zdrojích.

GOLDSTEIN, Stéphane. Informed Societies: Why Information Literacy Matters for Citizenship, Participation and Democracy. London: Facet Publishing, UK, 2020. ISBN 978-1-78330-422-6.

Čtenáři, vrať se: Mozek a čtení v digitálním světě

Jakým způsobem se rozvíjí čtecí schopnosti mozku a jak čtení formuje naše myšlení? Liší se čtení tištěného slova od čtení digitálního textu? Nakolik nás ovlivňují digitální média a jak stimulují náš mozek? Uvedenou problematikou se zabývá psycholožka a odbornice na neurovědu Maryanne Wolfová, která ve své knize shrnuje dosavadní vědecké poznatky o účinku digitálních médií na lidský mozek a proces čtení.

WOLFOVÁ, Maryanne. Čtenáři, vrať se: Mozek a čtení v digitálním světě. Brno: Host, 2020. ISBN 978-80-275-0011-6.

A Practical Guide to Privacy in Libraries

Publikace poskytuje celou řadu osvědčených rad, typů a postupů, jakým způsobem chránit soukromí uživatelů knihoven a jak správně nakládat s jejich osobními údaji. Autor předkládá různé situace, které mohou nastat při návštěvě uživatele v knihovně a také při zpracovávání, uchovávání a likvidaci jeho osobních dat. Jsou zde uvedeny i příklady porušení soukromí a zabezpečení osobních údajů. Tato příručka je určena zejména zaměstnancům knihoven, kteří si chtějí rozšířit své znalosti týkající se GDPR.

PEDLEY, Paul. Practical Guide to Privacy in Libraries. London: Facet Publishing, UK, 2020. ISBN 9781783304684.

A Companion to the History of the Book

Jakou proměnou procházela kniha v průběhu času? Odpovědi přináší dvousvazková publikace, která obsahuje srozumitelný a souvislý popis dějin knihy od starověkých civilizací až po používání elektronických čtecích zařízení. Čtenář se například dozví, jak vypadaly zápisy na hliněných tabulkách, papyru a pergamenu, a také nalezne informace o vývoji knihtisku, knihařství, knižní kultury a knižního trhu v různých částech světa. Publikace je rovněž obohacena o četné ilustrace, grafy a mapy.

ELIOT, Simon a Jonathan ROSE. Companion to the History of the Book. Hoboken: John Wiley, 2019. ISBN 9781119018179.

Global Action on School Library Education and Training

Publikace, která vychází ze směrnice IFLA School Library Guidelines, second edition, je určena především knihovníkům školních knihoven. Pozornost je věnována zejména jejich odbornému vzdělávání a profesní přípravě, které mohou být využity k efektivnímu poskytování knihovnických a informačních služeb ve školách. Kniha poskytuje zkušenosti se vzděláváním zaměstnanců školních knihoven z různých zemí a může být inspirací při přípravě vzdělávacích programů pro zaměstnance takto specializovaných knihoven.

SCHULTZ-JONES, Barbara a Dianne OBERG. Global Action on School Library Education and Training. Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2019. ISBN 978-3-11-061312-4.

World Guide to Libraries 2020

Praktický průvodce knihovnami, který kromě kontaktních údajů, přináší aktuální informace o knihách, časopisech, knihovních fondech, speciálních sbírkách, rukopisech, meziknihovních výpůjčních službách a ředitelích knihoven z více než 200 zemí. Zahrnuty jsou jak národní, akademické, školní, univerzitní a veřejné knihovny, tak knihovny různých společností, úřadů a církví.

World Guide to Libraries 2020. 35th. De Gruyter Saur, 2020. ISBN 978-3-11-067906-9.


Citace

SURÁ, Alexandra. Knižní novinky. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 1-2 [cit. 18.05.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2020-25-1-2/knizni-novinky/. ISSN 1804-2031.