2019, 24 (3-4)

Obsah

Editorial

Články

„Knihu nenahradí nic…“ říká profesorka Helena Haškovcová – E. Lesenková

Informační chování rodičů při hledání informací o zdraví a nemoci – K. Zoufalá

Exponáty z poválečného Československa: předměty měsíce Zdravotnického muzea NLK II – Š. Krýsl

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost – Renesance – A. Surá

Rešerše v NLK v letech 2015 – 2018 – A. Kolín

Aktuality

10 let Klubu lékařských knihovníků (KLK) SKIP – E. Lesenková

Novinky v tezauru MeSH pro rok 2020 – A. Smutná a A. Šímová

25 let s BMČ v NLK aneb poděkování Evě Weichetové – L. Ptáčková

Autoři se vztahem k lékařské informatice napsali encyklopedii k smíchu – R. Papík

BiblioMedica 1996-2019: změna dostupnosti BMČ – NLK

Konference Stárnutí populace a jeho dopady na zdravotnictví – K. Hájková

Knižní novinky – A. Surá

Propojení medicíny, umění a cestování ve fotografiích – K. Hájková

Vánoční retrovýstavka hraček v Lékařské knihovně FN u sv. Anny v Brně – J. Löscherová

Zprávy

Seminář „Jak můžeme vyhledávat informace o zdraví?“ – M. Kulíková

Seminář „Rešeršní práce v lékařských knihovnách“ – A. Kolín

Seminář „Věcné pořádání znalostí a tezaurus Medical Subject Headings“ – R. Kodetová

Konference Knihovny současnosti 2019 – K. Mašková

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019 – O. Pleskot, O. Šafařík, P. Víška

Konference – semináře – akce v roce 2020

  • MEDSOFT – 17. – 18. 3. 2020, 32. ročník tradičního vzdělávacího semináře, hotel Academic, Roztoky u Prahy
  • NASIV – 10. – 11. 3. 2020, XI. Národní seminář informačního vzdělávání, KISK, Brno
  • EAHIL– 22. – 26. června 2020, Łódź, Polsko

Datum vydání:   19. 12. 2019