EAHIL 2019: Bridge, Act, SharE, Learn

Mgr. Lenka MAIXNEROVÁ, NLK

Letošní konference European Association for Health and Libraries (EAHIL) se konala ve dnech 17.- 20. 6. 2019 v Basileji ve Švýcarsku v prostorách Universität Basel. Konference byla pořádána formou paralelních workshopů, na které bylo potřeba se předem přihlásit (počet míst byl vždy omezený). Společné bylo pouze zahájení, závěr a prezentace posterů.

Jedním z námi navštívených workshopů byl “How To Get the PDF (with or without the help of your library)” vedený Guusem van den Brekelem a Robinem Ottjesem z Centrale Medische Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen v Nizozemí.

Cílem workshopu bylo ukázat legální možnosti získání plného textu odborného článku, pokud instituce nemá přístup k časopisu. Představené nástroje byly pluginy, jejichž pomocí je vyhledán plný text:

  • LeanLibrary – plugin vhodný pro EIZ v režimu open access,
  • Kopernio – plugin vhodný pro databáze Web of Science, Google Scholar, PubMed a tisíce dalších akademických webových stránek
  • Open Access Button – plugin vhodný pro repozitáře, open access časopisy, personální stránky autorů/vědců
  • AnywhereAccess – plugin vhodný jak pro vlastní licencované EIZ, tak i open access zdroje
  • Unpaywall – plugin vhodný pro vědecké články
  • Google Scholar Button – plugin vhodný pro web nebo vlastní knihovnu

Ukázka článku, u kterého se zobrazuje zelené tlačítko unpaywall, které označuje, že je dostupný plný text.

V další části workshopu byly představeny alternativní zdroje pro vyhledání odborného textu:

  • Dimensions – portál, který obsahuje přes 140 grantů, publikací, klinických zkoušek, patentů atp.  
  • 1Findr – platforma, která umožňuje přístup k vědeckému obsahu
  • BASE – platforma, která umožňuje přístup zejména k akademickým zdrojům, nabízí více než 140 milionů dokumentů z více než 6000 zdrojů (přes 60 % jsou v režimu open access),

Další zdroje jsou např.: CORE, DOAJ, OpenDOAR, OSF Preprints, Zenodo, BioRxiv.

Z workshopu vyplynulo, že řada zemí v Evropě se potýká s omezením přístupu k některým EIZ, proto vznikají tyto nové nástroje, které umožňují dohledat plný text. Je však také důležité podporovat autory, aby publikovali v open access zdrojích a ukládali své publikace ve volně dostupných repozitářích.

Národní lékařská knihovna (F. Kříž, L. Maixnerová) vedla workshop na téma “Medical Subject Headings translation process in the times without MTMS”, kde byla účastníkům představena aplikace MeSH Translation Workflow (MTW), která byla vyvinuta v roce 2018 a jako open source ji mohou využívat i další instituce.

Filip Kříž na workshopu

Dalším zajímavým workshopen byl např. “Graphic Medicine for Health Librarians: Developing & Using Comics for Information Resources”, který vedly Jane Burns (Athone Institute of Technology, Irsko), Anja Johansen a Idun Knutsdatter Østerdal (Norwegian University of Science and Technology, Norsko). Komiks hraje čím dál významnější roli, zejména v oblasti péče o pacienta a vzdělávání pacientů. Vhodný je nejen pro děti a nerodilé mluvčí, ale i pro ostatní pacienty. Webové stránky věnované tomuto tématu založil lékař a umělec Dr. Ian Williams. V průběhu workshopu bylo možné si zkusit vytvořit vlastní komiks.

Graphic Medicine

Během konference proběhlo jednání skupiny Special Interest Group MeSH, jehož se zúčastnila i Dianne Babski – vedoucí National Information Center on Health Services Research & Health Care Technology z The National Library of Medicine (NLM) Bethesda v USA. Vysvětlila, že i nadále bude NML vytvářet tezaurus MeSH a nabízet data ke stažení. Samostatné oddělení MeSH bylo včleněno do oddělení věcného popisu. D. Babski představila novou verzi portálu PubMed, který bude spuštěn od září 2019. Tuto verzi je možné již testovat v PubMed Labs.

PubMed Labs – nová verze portálu PubMed

Součástí konference byla i návštěva univerzitního farmaceutického muzea Pharmaziemuseum Universität Basel, jehož sbírky jsou orientované na dějiny farmacie. Muzeum je umístěné nedaleko hlavní budovy univerzity v bývalých veřejných lázních.

Muzeum farmacie

Příští rok bude konference EAHIL v Lodži v Polsku. Bohužel se zatím žádná ze zemí nepřihlásila ke konání konference (workshopu) v roce 2021. Konference umožňuje nejen seznámení s aktuálními trendy v medicínském knihovnictví, ale i setkání s kolegy z celého světa.


Citace

MAIXNEROVÁ, Lenka. EAHIL 2019: Bridge, Act, SharE, Learn. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 1-2 [cit. 18.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-1-2/eahil-2019-bridge-act-share-learn/. ISSN 1804-2031.