2021, 26 (3-4)

Obsah

Editorial

Články

Bacilínek napříč stoletím – Š. Krýsl

Služba pro dodávání dokumentů ZÍSKEJ – K. Soukalová

Zdraví a nemoc v povědomí našich předků od pravěku po současnost – druhá polovina 19. století – A. Surá

Zpřístupnění děl nedostupných na trhu v Národní lékařské knihovně – I. Svobodová

Aktuality

Herbert-Lewin-Preis životopisu Bertholda Epsteina – Š. Krýsl

Knižní novinky – A. Surá

25. ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině – E. Valdmanová

Informační detox aneb Informační hygiena trochu jinak a populárně – R. Papík

Zprávy

Konference Knihovny současnosti 2021 – K. Bohutínská, V. Löblová a R. Kodetová

Medsoft 2021 – 33. seminář biomedicínské informatiky – E. Lesenková

Konference – semináře – akce

15.- 16. 2. 2022 – konference  Kniha ve 21. století 2020  – Slezská univerzita v Opavě

1.- 3. 6. 2022 – EAHIL Rotterdam, Nizozemí


Datum vydání: 22. 12. 2021