2018, 23 (1-2)

Obsah

Editorial

Články

CzechElib – L. Maixnerová

MedLike – spolehlivé informace o zdraví a nemocech – O. Burský

Možnosti online tutoriálů ve zdravotnických knihovnách – K. Mašková

Oční klinika LF UK a VFN oslavuje – Š. Krýsl

Zásady „rozumné“ životosprávy ve světle lékařské populárně naučné literatury v období 1. republiky – A. Surá

Aktuality

Slavnostní zahájení provozu anatomického stolu v IPVZ – K. Hájková

Český den proti rakovině – 22. ročník celonárodní veřejné sbírky – E. Valdmanová

Týden s EIZ – nový způsob propagace v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci – V. Kopečná

Knihovna trochu jinak – K. Hájková

Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2017 – E. Valdmanová

Zprávy

Výzkumné metody v knihovnictví – konference o kvalitativních a kvantitativních metodách – E. Lesenková

Výroční Medsoft 2018 – A. Voláková Elhotová, D. Bareš

INFORUM 2018 – A. Kolín

Konference – semináře – akce v roce 2018


Datum vydání:   12. 7. 2018