Archiv štítku: aktuality

Palpace v knihovně

Kateřina HÁJKOVÁ, oddělení vědeckých informací IPVZ

V prostorách knihovny (Oddělení vědeckých informací) IPVZ se v říjnu a listopadu 2018 konaly dva mimořádné kurzy nazvané Palpace, jak ji neznáte. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Nezařazené | Štítky: | Autor: .

Jednoznačné identifikátory v českých jmenných autoritách

Michal ZÁVIŠKA, NLK

Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 proběhlo v Ballingově sálu Národní technické knihovny tradiční výroční setkání supervizorů národních jmenných autorit. Kromě jiných aktuálních problémů a výměny zkušeností zde zazněla jedna důležitá informace, která by neměla v žádném případě zapadnout. PhDr. Zdeněk Bartl z Oddělení národních jmenných autorit Národní knihovny České republiky přislíbil v průběhu roku 2019 připravit implementaci různých jednoznačných personálních identifikátorů do záznamu jmenných autorit. V současné době lze návrhy na konkrétní identifikátory zasílat přímo PhDr. Zdeňku Bartlovi z NK ČR. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Nezařazené | Štítky: | Autor: .

Nové kolekce e-knih ve zdrojích NLK

Adam KOLÍN, NLK

Národní lékařská knihovna (dále jen NLK) v tomto roce rozšířila nabídku elektronických zdrojů o dvě kolekce e-knih, které jsou vhodné primárně pro studenty medicíny a další zdravotnické obory. Začátkem roku se jednalo o zahraniční kolekci Thieme MedOne Education a v říjnu o českou kolekci Bookport. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Nezařazené | Štítky: | Autor: .

Český den proti rakovině – 22. ročník celonárodní veřejné sbírky

Eva Valdmanová, NLK

Již po dvaadvacaté se ve středu 16. května 2018 vydaly do ulic měst a vesnic v celé České republice tisíce dobrovolníků v žlutých tričkách a nabízely ke koupi za minimálních dvacet korun kvítek měsíčku lékařského, tentokrát s vínovou stužkou. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Nezařazené | Štítky: | Autor: .

Slavnostní zahájení provozu anatomického stolu v IPVZ

Kateřina HÁJKOVÁ, Oddělení vědeckých informací IPVZ

V úterý 12. 6. 2018 proběhlo v Hotelu ILF v Praze (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví) za přítomnosti ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha slavnostní zahájení provozu digitálního anatomického stolu Anatomage. Jedná se o první reálný 3D anatomický systém svého druhu v České republice, který umožňuje manipulaci s digitálně zobrazenými reálnými těly a s klinickými snímky ve vysokém rozlišení. IPVZ se pořízením anatomického stolu připojil ke vzdělávacím institucím jako je například Stanford University. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Nezařazené | Štítky: | Autor: .

Týden s EIZ – nový způsob propagace v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci

Veronika KOPEČNÁ, Knihovna Lékařské fakulty UP

V týdnu od 19. 2. – 23. 2. 2018 se v rámci Akademického týdne Knihovna Lékařské fakulty UP i s ostatními pobočkami Knihovny UP zúčastnila akce s názvem I love e-zdroje aneb přijďte se také zamilovat… Akademický týden probíhá každý rok na začátku letního semestru jako připomínka obnovení Univerzity Palackého v roce 1946. S akcí I love e-zdroje jsme se tedy nově připojili k událostem, jako jsou Reprezentační ples UP nebo Daruj krev s rektorem apod. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Nezařazené | Štítky: | Autor: .

Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2017


Eva VALDMANOVÁ, NLK

Národní lékařská knihovna (NLK) v souladu se Zřizovací listinou provádí, vyhodnocuje a zpřístupňuje průzkumy a sbírá statistická data veřejných knihovnických a informačních služeb ve zdravotnictví. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Nezařazené | Štítky: | Autor: .

Knihovna trochu jinak

Kateřina HÁJKOVÁ, Oddělení vědeckých informací IPVZ

Oddělení vědeckých informací Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) na podzim roku 2017 hostila dva běhy mezinárodního kurzu s názvem HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) Crew Training Course. Projekt vznikl mezi čínským městem Šanghaj a Českou republikou (Ministerstvem zdravotnictví ČR a Prahou). Šanghaj se chystá založit vlastní leteckou výjezdovou skupinu zdravotnické záchranné služby (LVS) a právě LVS v Praze funguje letos již 30 let. Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (ZZS Praha) tak nabídla Šanghaji pomoc při výcviku jejich zdravotníků. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Nezařazené | Štítky: | Autor: .

Muzeum normální a srovnávací anatomie

Radana Kodetová, Kateřina Šafářová, NLK

Ve středu 11. 10. 2017 se několik kolegyň z Oddělení věcného popisu (VEP) zúčastnilo exkurze do Muzea normální a srovnávací anatomie, které je součástí Anatomického ústavu (dále jen AÚ) v Praze. Muzeum se nachází v Praze 2, v ulici U nemocnice 3, od Národní lékařské knihovny coby kamenem dohodil. Brilantní a fundovanou průvodkyní sbírkami po dobu téměř dvou hodin se stala paní Ing. M. Banszelová. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Nezařazené | Štítky: | Autor: .

Digitální demence? Ano nebo ne?

Kateřina Šafářová, Radana Kodetová, NLK

V polovině června roku 2017 se uskutečnil v prostorách Národní knihovny České republiky (NK ČR) v Praze seminář pořádaný SKIP ve spolupráci s NK ČR s názvem Digitální demence? Ano nebo ne? Tématem semináře bylo používání digitálních médií a jejich škodlivost nebo prospěšnost na společnost. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Nezařazené | Štítky: | Autor: .

Jak se učit a naučit cizí jazyky

Gabriela Vinklátová, NLK

V úterý 14. 11. 2017 se v Klementinu konal kurz lektorky a polyglotky Ludmily Gramelové, Ph.D., „Jak se učit a naučit cizí jazyky“. Kurz byl velmi inspirativní a proto bych se chtěla podělit o své nové poznatky, pojmy a zdroje pro učení cizích jazyků. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Nezařazené | Štítky: | Autor: .

Setkání supervizorů jmenných autorit

Michal Záviška, NLK

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se v budově Národního technického muzea konal výroční seminář supervizorů jmenných autorit. Seminář pořádalo oddělení Národních autorit (NA ČR) Národní knihovny ČR. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Nezařazené | Štítky: | Autor: .

Vzdělávání seniorů ve spolupráci s ÚMČ Praha 2

Iva Zadražilová, NLK

Po úspěšných seminářích pro cílovou skupinu čtenářů-seniorů připravila Národní lékařská knihovna podobné akce, tentokráte ve spolupráci s Městskou částí Prahy 2. Tato městská část chystá pro seniory, kteří na Praze 2 bydlí, různé semináře, přednášky, výlety nebo zajímavé tipy a sdružuje starší spoluobčany v klubu Dvojka pro seniory. Senioři, kteří do tohoto klubu vstoupí, potom můžou na základě členské karty čerpat výhody nejen u smluvních partnerů, ale hlavně využít široké nabídky akcí určených speciálně pro ně. Vzhledem k faktu, že NLK sídlí na Praze 2 a je knihovnou veřejnou, zdálo se logické nabídnout členům klubu Dvojka vzdělávací akce a využít potenciálu lektorů NLK i směrem k veřejnosti. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Nezařazené | Štítky: | Autor: .

První křik, první pláč

Michaela Lindová, Zdravotnické muzeum NLK

Od poloviny loňského roku asistovalo Zdravotnické muzeum NLK při zrodu a vzniku zajímavé výstavy „První křik, první pláč“, kterou Muzeum hlavního města Prahy slavnostně otevřelo 25. dubna 2017 ve své hlavní budově v ulici Na Poříčí. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Nezařazené | Štítky: | Autor: .

Oddělení vědeckých informací – knihovna IPVZ (OVI)

Kateřina Hájková, OVI IPVZ

Při založení Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v roce 1953 vznikla také odborná knihovna, která nabízela obsáhlý fond odborné literatury a poskytovala knihovní, informační, referenční a rešeršní služby. I přes to, že šlo o renomovanou specializovanou knihovnu, která zajišťovala komplexní služby a přístup k informačním zdrojům, byla knihovna v roce 2009 bez náhrady kompletně zrušena. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Nezařazené | Štítky: | Autor: .

Profesor Edvard Cmunt – 50 let od jeho smrti

Zdena Bosáková

Profesor Edvard Cmunt se narodil 2. srpna 1878, dětství prožil se svými pěti sourozenci v hájovně blízko zámku Orlík, gymnázium studoval v Písku. Od kvarty se zajímal o literaturu, později začal psát fejetony a překládat z ruštiny. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Nezařazené | Štítky: | Autor: .

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020 navazuje na předchozí koncepci rozvoje knihoven ČR 2011-2015 a byla přijata Usnesením vlády České republiky ze dne 23. listopadu 2016 pod číslem 1032. Její plný text včetně implementace je k dispozici na ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2017-2020/. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Nezařazené | Štítky: | Autor: .

Novinky v portálu Medvik

Klára Mašková, NLK

Během podzimu se v portálu Medvik objevily hned dvě novinky. První je možnost prodloužení výpůjček ve čtenářském kontě a tou druhou možnost nastavit si zapomenuté heslo. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Nezařazené | Štítky: | Autor: .

Člověk v náhradách: květen – prosinec 2017

Šimon Krýsl, Zdravotnické muzeum NLK

Společně s rektorátem Univerzity Karlovy a Národním technickým muzeem připravuje Zdravotnické muzeum NLK výstavu Člověk v náhradách. Výstava představí technologie, které v dějinách nahrazovaly a nahrazují nejrůznější orgány a funkce lidského těla: od končetin, přes smyslové orgány, po kůži nebo zuby, od hlasu přes produkci hormonů po nervový signál. Spolupracují na ní jak četné kliniky a ústavů lékařských fakult v Praze i Brně, tak celá řada firem, které vyrábějí a distribuují protetické technologie 21. století. Výstavu můžete navštívit od května do konce roku 2017 ve velkém sále Národního technického muzea. Celý příspěvek

Příspěvek byl publikován | Rubrika: Nezařazené | Štítky: | Autor: .

Nově v databázi Proquest Central

Do databáze Proquest Central jsou od dubna 2016 nově zařazeny tituly nakladatelství Nature Publishing Group (např. Nature reviews. Neurology), BMJ Publishing Group (např.BMJ. British medical journal) a RCNi (např. Nursing standard). Celkem je přidáno asi 118 titulů převážně z lékařství a ošetřovatelství. Informace o nových přístupech jsou dostupné prostřednictvím portálu e-zdrojů NLK a portálu Medvik.